Kierunek: Hiszpania. Królestwo

Krótka historia kina politycznego w Hiszpanii to ezopowy język okresu frankistowskiej dyktatury, kilka filmów czasu ustrojowej transformacji z 7 dni stycznia (1979) Juana Antonia Bardema na czele i – wyjąwszy parę rozrachunkowych dokumentów – głucha cisza. Afery korupcyjne w kolejnych opcjach politycznych krzepnącej demokracji stawały się pożywką dla małego ekranu, podczas gdy ten duży zadowalał … Dowiedz się więcej