Pierwsza edycja Tramway Film Festival!

Pierwsza edycja Tramway Film Festival odbędzie się w dniach 17-19.11.2023 r. 
w Kinie U–jazdowski należącym do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Pomysł organizacji Tramway Film Festival zrodził się z osobistej potrzeby wypełnienia niszy na polu prezentacji kina artystycznego, w szczególności dotychczas niedostrzeganego w Polsce, kina eksperymentalnego, eseistycznego i hybrydowego. Festiwal, zdaniem organizatorów wydarzenia, ma być miejscem promocji świadomego, oryginalnego i nowatorskiego kina autorskiego, w szczególności dorobku twórców filmów krótkometrażowych z całego świata. Przestrzenią, która przywróci krótkiemu metrażowi należne mu miejsce i odkryje nowych „auteurs”.

Wejście w świat Tramway Film Festival należy rozpocząć od konfrontacji z nazwą. Według słownikowej definicji tramwaj to pojazd szynowy o napędzie elektrycznym, służący do transportu miejskiego. Porusza się po specjalnie wybudowanym torowisku. Zmiana ustalonego kierunku jazdy jest skomplikowana i zazwyczaj wymaga dotarcia do pętli lub powrotu do zajezdni. – mówi pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.

Zapraszamy twórców filmowych z całego świata, którzy mają odwagę, wiedzę i talent do wyznaczania nowego kierunku jazdy. – dodaje.

Festiwal ma być miejscem spotkań na kilku różnych poziomach. Po pierwsze, ma to być przestrzeń, w której widzowie, filmowcy i krytycy mogą wchodzić w interakcje wokół filmu. Po drugie, festiwal ma być przystankiem dla filmowców, którzy podejmują ryzyko i odważnie wypowiadają się w swojej twórczości. Po trzecie, festiwal chce oferować przestrzeń dialogu między przeszłością a przyszłością filmu. Przestrzeń, w której najróżniejsze tradycje filmu mogą spotkać najodważniejsze i najbardziej innowacyjne propozycje.

Rdzeniem festiwalu są dwa konkursy międzynarodowe, których celem jest poszukiwanie i promocja wschodzących talentów o charakterystycznej sygnaturze i niezwykłej wizji twórczej.

Do sekcji Cineverso organizatorzy zapraszają reżyserów krótkometrażowych filmów fabularnych potrafiących ożywić zastane schematy kina fabularnego, a niekiedy wręcz zbudować nowe. Sekcja Cine Sin Fine została zarezerwowana na hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje, filmy eksperymentalne i awangardę.

Może się wydawać, że obie sekcje zaprezentują filmy, których nic ze sobą nie łączy. Stoimy jednak na stanowisku, że kino fabularne i eksperymentalne są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie. – uzupełnia pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.    Podczas festiwalu pokażemy filmy również w kilku sekcjach pozakonkursowych, w szczególności najlepsze filmy z wybranego kraju lub szkoły filmowej, sekcję kuratorską innego festiwalu filmowego, mini retrospektywę filmów krótkometrażowych wybranego twórcy i pokaz specjalny filmów pełnometrażowych.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Editions Spotkania, która organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, spektakle, a jej celem jest promocja Polskiej kultury, w kraju i za granicą. 

Partnerami wydarzenia są: Pełna Sala – portal o tematyce filmowej oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – gdzie odbędą się projekcje filmów tegorocznej edycji festiwalu.

Więcej na:

www https://tramwayfilmfestival.com/pl/

FB/IG @Tramway Film Festival