Kierunek: Hiszpania. Ilusión

Hiszpański przemysł filmowy w ostatnich latach najlepiej charakteryzuje osobowość dwubiegunowa. Z jednej strony jego kołem zamachowym są potężne, wspierane przez koncerny medialne, najchętniej międzynarodowe superprodukcje, którymi próbuje zbudować sobie pozycję na światowym rynku, przeszczepiając uniwersalne schematy narracyjne, poddając się prawidłom kina gatunku i wymazując jakiekolwiek przejawy narodowej specyfiki. Na drugim końcu łańcucha pokarmowego znajduje się … Dowiedz się więcej