Andrzej Wajda (Fot. Joanna Helander ze zbiorow Osrodka KARTA)

Andrzej Wajda (Fot. Joanna Helander ze zbiorow Osrodka KARTA)