Vincent Macaigne jako Pierre Bonnard w filmie „Impresjoniści”