dziś w lesie nikt nie zaśnie plakat

dziś w lesie nikt nie zaśnie plakat