Kiedy szedłem przed siebie widziałem krótkie mgnienia piękna’