Przygotowania, żeby być razem na czas nieokreślony (3)

Przygotowania, żeby być razem na czas nieokreślony (3)