Pawe艂, aposto艂 Chrystusa

Pawe艂, aposto艂 Chrystusa