długa podróż dnia ku nocy Pełna Sala

długa pordóż dnia ku nocy