W pętli ryzyka i fantazji / Guzen to sozo

W pętli ryzyka i fantazji / Guzen to sozo